Предсједник општине Беране донио је  Одлуку о коришћењу службених возила којом се прописују начин коришћења службених возила у својини Општине Беране која служе за обављање послова органа локалне самоуправе, органа локалне управе, јавних установа и служби.