Na osnovu člana 12. stav 5. Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja („Sl. list CG“ br. 52/14, 76/15, 83/16, 92/17), i Odluke o budžetu Opštine Berane („Sl. list CG-opštinski propisi“ br. 52/18), Sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj, donosi

 

ODLUKA

o visini buetskih sredstava za finansiranje redovnog rada

političkih subjekata za 2019. godinu

 

Član 1.

Shodno Odluci o budžetu Opštine Berane („Sl. list CG-opštinski propisi“ br. 52/18) utvrđuje se visina budžetskih sredstava koja će se na mjesečnom nivou raspoređivati političkim subjektima za finansiranje redovnog rada za 2019. godinu.

 

Član 2.

Iznos budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata određen je shodno članu 11. stav 2. i 4.  Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i prenosiće se političkim subjektima mjesečno, i to:

 

R/BPOLITIČKI SUBJEKTUKUPNA SREDSTVA ZA 2019
1SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA10,866.88
2NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA9,301.05
3POKRET ZA PROMJENE3,075.90
4SRPSKA STRANKA3,075.90
5DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA24,904.84
6DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA3,075.90
7DEMOKRATE CG7,746.12
8SOCIJAL DEMOKRATE CG3,075.90
9BOŠNJAČKA STRANKA3,075.90
UKUPNO:68,198.39

 

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ovdje možete preuzeti Odluku: