На основу члана 12. став 5. Закона о финансирању политичких субјеката и изборних кампања („Сл. лист ЦГ“ бр. 52/14, 76/15, 83/16, 92/17), и Одлуке о буџету Општине Беране („Сл. лист ЦГ-општински прописи“ бр. 52/18), Секретар Секретаријата за финансије и економски развој, доноси

 

ОДЛУКA

о висини буџетских средстава за финансирање редовног рада

политичких субјеката за 2019. годину

 

Члан 1.

Сходно Одлуци о буџету Општине Беране („Сл. лист ЦГ-општински прописи“ бр. 52/18) утврђује се висина буџетских средстава која ће се на мјесечном нивоу распоређивати политичким субјектима за финансирање редовног рада за 2019. годину.

 

Члан 2.

Износ буџетских средстава за финансирање редовног рада политичких субјеката одређен је сходно члану 11. став 2. и 4.  Закона о финансирању политичких субјеката и изборних кампања и преносиће се политичким субјектима мјесечно, и то:

 

Р/БПОЛИТИЧКИ СУБЈЕКТУКУПНА СРЕДСТВА ЗА 2019
1СОЦИЈАЛИСТИЧКА НАРОДНА ПАРТИЈА10,866.88
2НОВА СРПСКА ДЕМОКРАТИЈА9,301.05
3ПОКРЕТ ЗА ПРОМЈЕНЕ3,075.90
4СРПСКА СТРАНКА3,075.90
5ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СОЦИЈАЛИСТА24,904.84
6ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА ПАРТИЈА3,075.90
7ДЕМОКРАТЕ ЦГ7,746.12
8СОЦИЈАЛ ДЕМОКРАТЕ ЦГ3,075.90
9БОШЊАЧКА СТРАНКА3,075.90
УКУПНО:68,198.39

 

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Oвдје можете преузети Одлуку: