Očišćeno korito rijeke Brnjica

Agencija za investicije i razvoj Berana proteklih dana sprovela je aktivnosti čišćenja korita rijeke Brnjica u Mjesnoj zajednici Petnjik. Zahvaljujući mehanizaciji agencije korito rijeke u dužini od 1,5 km uređeno je u ovoj mjesnoj zajednici. Time je riješen višedecenijski problem sa kojim su se suočavali mještani Petnjika, jer se rijeka Brnjica prilikom obilnih kiša izlivala te pravila velike štete na susjednim imanjima.

Predsjednik Savjeta Mjesne zajednice Petnjik Bojan Barjaktarović u ime mještana zahvalio se Opštini Berane i istakao je da je ovom akcijom čišćenja korita Brnjice riješen veliki problem koji su imali mještani i da je sada više od 60 hektara zemlje pogodno za zemljoradnju.

Ovo je još jedna od niza realizovanih aktivnosti dogovorenih na obilasku mjesnih zajednica opštinskog rukovodstva.

U sklopu redovnih aktivnosti Agencije radi se na nasipanju lokalnih puteva na području mjesne zajednice Polica, selo Dragosava dok su radovi na mostu u Kurikućama na lokaciji Desin dol  u završnoj fazi.

Planirana je rekonstrukcija ulice Crveni krst, te se u tu svrhu sprovodi snimanje terena. U toku su radovi i na popravci gradske rasvjete.

U sklopu redovnih aktivnosti Agencije radi se na nasipanju lokalnih puteva na području mjesne zajednice Polica, selo Dragosava dok su radovi na mostu u Kurikućama na lokaciji Desin dol su u završnoj fazi.

Planirana je rekonstrukcija ulice Crveni krst, te se u tu svrhu sprovodi snimanje terena. U toku su radovi i na popravci gradske rasvjete.