„Obavještavaju se učesnici u saobraćaju, da će zbog rekonstrukcije dijela lokalnog puta Skakavac -Crvljevine – Štitari – Brzava (lokalitet mljekara), u dužini od 450 metara, doći do obustave saobraćaja za sve vrste vozila od 8. do 10. decembra, i to u sljedećim terminima:

– 8. decembra godine u vremenskom intervalu od 7 do 17 sati;
– 9. decembra u vremenskom intervalu od 7 do 17 sati;
– 10. decembra u vremenskom intervalu od 7 do 17 sati.

Molimo učesnike u saobraćaju da za vrijeme izvođenja radova na pomenutoj dionici puta koriste alternativne putne pravce i da se ponašaju u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom.

Ukoliko dođe do odlaganja radova usled nepovoljnih vremenskih uslova, javnost će biti blagovremeno obaviještena“, stoji u saopštenju Sekretarijata za komunalno – stambene poslove i saobraćaj.