„Obavještavaju se učesnici u saobraćaju da će zbog rekonstrukcije dijela lokalnog puta Skakavac – Crvljevine – Štitari – Brzava (lokalitet mljekara), u dužini od 150 metara, doći do obustave saobraćaja za sve vrste vozila, od 5. do 7. decembra, i to u sledećim tereminima:

– 5. decembra u vremenskom intervalu od 10 do 17 sati;

– 6. decembra u vremenskom intervalu od 7 do 17 sati;

– 7. decembra u vremenskom intervalu od 7 do 17 sati.

Molimo učesnike u saobraćaju da za vrijeme izvođenja radova na pomenutoj dionici puta koriste alternativne putne pravce i da se ponašaju u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom.

Ukoliko dođe do odlaganja radova usled nepovoljnih vremenskih uslova, javnost će biti blagovremeno obaviještena“, stoji u saopštenju opštinskog Sekretarijata za komunalno – stambene poslove i saobraćaj.