Predstavnici Sekretarijata za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu životne sredine  Opštine Berane, sekretar Ranko Šćekić sa saradnicma, održali su čas o racionalnom upravljanju otpadom, u osnovnim školama “Vuk Karadžić”, “Vukašin Radunović” i “Radomir Mitrović”.

Čas je održan sa namjerom da se da doprinos uspostavljanju koncepta ekološke države Crne Gore, od čijeg proglašenja je prošlo 24 godine, i tako unaprijedi ekološka svijest mladih generacija.

Ovo je bila samo još jedna u nizu aktivnosti koje su uslijedile od dana potpisivanja Memoranduma o saradnji Opštine Berane i učenika osnovnih škola u Beranama, koji je potpisan 05. juna 2014. godine, na Međunarodni dan zaštite životne sredine.