Poštovani/e,

Obavještavamo vas  da je TRENING  za funkcionere/ke ,starješine/ke odbornike/ce,  članove /ice Savjeta za rodnu ravnopravnost,članove/ice Radnog tima , predstavnike/ce državnih organa i predstavnike/ce JU opštine Berane planiran za utorak,15.septembar 2015.godine.

Mjesto održavanja treninga biće  Velika sala Opštine Berane, u periodu od 12:00 do 16:00 časova.

Predviđene su teme:

–  Pol I rod;

–  Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou;

–  Normativni okvir na lokalnom nivou vezano za rodnu ravnopravnost;

–   Značaj Lokalnog plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini  Berane;

Teme treninga vezane su za usvajanje Lokalnog plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti opštine Berane 2015-2017

U radu pomenute aktivnosti učestvovaće predstavnici/e Ministarstva za ljudska i manjinska prava i predstavnici/e Misije OEBS-a u Crnoj Gori.

V.D.  S  E  K  R  E  T  A  R

                                                                                    Mladen Stijović