Direkcija za imovinu Opštine Berane obavještava vlasnike privremenih objekata koji su izgrađeni na zemljištu u vlasništvu Opštine, da su dužni sa Opštinom Berane zaključiti Ugovor, odnosno da su u obavezi da produže postojeći Ugovor o zakupu za 2016.godinu.

Pozivamo zakupce da izmirenjem svojih dospjelih obaveza doprinesu  normalnom funkcionisanju lokalne uprave i unapređenju njenih usluga i time spriječe preduzimanje mjera uklanjanja privremenih objekata izgrađenih na zakupljenom opštinskom zemljištu.

Sve bliže informacije mogu se dobiti u prostorijama Direkcije za imovinu (kancelarija br. 5 u zgradi Opštine) ili na broj telefona 231-928.