Имајући у виду тренутну ситуацију са Корона вирусом (COVID-19), као и чињеницу да је вирус евидентиран у значајном броју држава у региону, у циљу спровођења превентивних мјера ради спречавања могуће појаве вируса на територији Црне Горе, Институт за јавно здравље у складу са Законом о заштити становника од заразних болести предлаже додатне мјере које је потребно спровести од стране превозника који обављају превоз у приградском линијском превозу путника и ауто-такси превозу, као и од стране аутобуских станица.

Превозници су обавезни редовно вршити провјетравање и дезинфекцију возила која се користе у јавном превозу (аутобуси и ауто-такси возила).

Такође, возачи у јавном превозу путника (приградски и ауто-такси превоз), су обавезни носити заштитне маске и рукавице.

Неопходно је да сви субјекти прате саопштења Института за јавно здравље и здравствених организација.