На основу члана 13 Закона о процјени утицаја на животну средину (“Службени лист ЦГ”, број 75/18) Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине Општине Беране

 ОБАВЈЕШТАВА

заинтересовану јавност

да је инвеститор Беране градња“ д.о.о.  из Берана, поднио захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за пројекат Погон за прераду  дрвета”,  чија реализација се планира на кат.парцелама бр. 512/16, 1780/6, 1780/8 и 1781 КО Буче I, у захвату ПУП-а „Беране“,  општина Беране.

У вези са наведеним позивамо заинтересовану јавност да изврши увид у достављену документацију у просторијама Секретаријата за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине Општине Беране, ул. IV Црногорске бригаде бр.1, радним данима од 12 до 14 часова, као и на веб страници Општине Беране, www.berane.me.

Рок за јавни увид и достављање примједби и мишљења у писаној форми, на адресу Секретаријата ( ул. IV Црногорске бригаде бр.1) или путем  електронске поште: stambeno@berane.co.me , је 21.04.2022.године.

Прилог : Документација