На основу члана 13 Закона о процјени утицаја на животну средину (“Службени лист ЦГ”, број 75/18) Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине Општине Беране

 ОБАВЈЕШТАВА

заинтересовану јавност

 

да је инвеститор „Црногорски електродистрибутивни систем– ЦЕДИС“ д.о.о. Подгорица, поднио захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за изградњу 10kV подземног кабловског вода ТС 10/0.kV “Жичара К8“- SM26- TС „Зекова глава“- дионица од тачке Б до ТС 10/0.4kV „Зекова глава“”, чија реализација се планира на кат.парцелама бр. 2712, 1815 и 1814 КО Лубнице, у захвату ПУП-а Беране, општина Беране.

У вези са наведеним позивамо заинтересовану јавност да изврши увид у достављену документацију у просторијама Секретаријата за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине Општине Беране, ул. IV Црногорске бригаде бр.1, радним данима од 12 до 14 часова, као и на веб страници Општине Беране, www.berane.me.

Рок за јавни увид и достављање примједби и мишљења у писаној форми, на адресу Секретаријата ( ул. IV Црногорске бригаде бр.1) или путем е-поште: stambeno@berane.co.me , је 11.04.2023.године.

 Прилог : Документација