На основу члана 13 Закона о процјени утицаја на животну средину (“Службени лист ЦГ”, број 75/18) Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине Општине Беране

 

ОБАВЈЕШТАВА

заинтересовану јавност

 

да је инвеститор Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде из Подгорице, поднијело захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за пројекат  “Регулације ријеке Лим на подручју Берана – урбана зона”,  чија реализација се планира на дијелу катастарских парцела бр. 853, 854, 777/1, 777/2, 405/1, 403 и 2477/1 КО Беране, у захвату ПУП-а „Беране“,  општина Беране.

 

У вези са наведеним позивамо заинтересовану јавност да изврши увид у достављену документацију у просторијама Секретаријата за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине Општине Беране, ул. IV Црногорске бригаде бр.1, радним данима од 12 до 14 часова, као и на веб страници Општине Беране, www.berane.me.

 

Рок за јавни увид и достављање примједби и мишљења у писаној форми, на адресу Секретаријата или на имејл-адресу: stambeno@berane.co.me , је 28.02.2022.године.