На основу члана 13 Закона о процјени утицаја на животну средину (“Службени лист ЦГ”, број 75/18) Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине Општине Беране

 ОБАВЈЕШТАВА

заинтересовану јавност

 да је инвеститор Кљајић Мирољуб из Берана, поднио захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за пројекат Објекат  за прераду млијека- производњу сира”,  чија реализација се планира на локацији коју чини кат.парцела бр. 742 КО Загорје, у захвату ПУП-а „Беране“,  општина Беране.

 У вези са наведеним позивамо заинтересовану јавност да изврши увид у достављену документацију у просторијама Секретаријата за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине Општине Беране, ул. IV Црногорске бригаде бр.1, радним данима од 12 до 14 часова, као и на веб страници Општине Беране, www.berane.me.

 Рок за јавни увид и достављање примједби и мишљења у писаној форми, на адресу Секретаријата ( ул. IV Црногорске бригаде бр.1) или путем е-поште: stambeno@berane.co.me , је 29.06.2022.године.

В.Д. СЕКРЕТАР

Милош Кастратовић