CRNA GORA
OPŠTINA BERANE
Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Zbog velikog interesovanja produžava se rok javne rasprave o Nacrtu Programa za postavljanje, odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme za područje opštine Berane za period od 2019. do 2024. godine, do petka 10. maja 2019. godine.