Obavještavaju se obveznici poreza na nepokretnosti, koji posjeduju nepokretnosti na teritoriji opštine Berane, da će Uprava za naplatu lokalnih javnih prihoda Opštine Berane, u postupku ažuriranja baze poreskih obveznika, uputiti obveznicima poreske prijave za utvrđivanje poreza na nepokretnosti za fizička lica.

Pozivaju se svi poreski obveznici koji imaju imovinu na teritoriji opštine Berane da popunjene poreske prijave, u što kraćem roku, podnesu na šalteru građanskog biroa Opštine Berane. Na poreskoj prijavi se iskazuju podaci koji se odnose za jednu nepokretnost, a u slučaju da poreski obveznik ima više od jedne nepokretnosti u obavezi je podnijeti po jednu poresku prijavu za svaku nepokretnost. Obrazac poreske prijave se nalazi u prilogu ovog obavještenja, a takođe se može naći  i  na sajtu Opštine Berane i u prostorijama građanskog biroa Opštine Berane.

Nakon isteka zakonskog roka za utvrđivanje poreza na nepokretnost (30.aprila), opština Berane će obaviti terensku provjeru tačnosti i potpunosti dostavljenih podataka, pa apelujemo na građane da uredno dostave podatke o nepokretnostima koje posjeduju, kako protiv istih ne bi bile podnijete prekršajne prijave za koje su predviđene visoke kazne članom 25 Zakona o porezu na nepokretnosti (od 250 eura do 2.000 eura).

Takođe, ovom prilikom apelujemo na sve obveznike poreza na nepokretnosti, da izmire sve dospjele obaveze, kako bi izbjegli primjenu nepopularnih mjera, prinudne naplate iz novčanih sredstava obveznika, hipotekarnog obezbjeđenja ili pokretanje postupka namirenja obaveze kroz prodaju nepokretnosti obveznika.

PORESKA PRIJAVA