Обавјештавају се обвезници пореза на непокретности, који посједују непокретности на територији општине Беране, да ће Управа за наплату локалних јавних прихода Општине Беране, у поступку ажурирања базе пореских обвезника, упутити обвезницима пореске пријаве за утврђивање пореза на непокретности за физичка лица.

Позивају се сви порески обвезници који имају имовину на територији општине Беране да попуњене пореске пријаве, у што краћем року, поднесу на шалтеру грађанског бироа Општине Беране. На пореској пријави се исказују подаци који се односе за једну непокретност, а у случају да порески обвезник има више од једне непокретности у обавези је поднијети по једну пореску пријаву за сваку непокретност. Образац пореске пријаве се налази у прилогу овог обавјештења, а такође се може наћи  и  на сајту Општине Беране и у просторијама грађанског бироа Општине Беране.

Након истека законског рока за утврђивање пореза на непокретност (30.априла), општина Беране ће обавити теренску провјеру тачности и потпуности достављених података, па апелујемо на грађане да уредно доставе податке о непокретностима које посједују, како против истих не би биле поднијете прекршајне пријаве за које су предвиђене високе казне чланом 25 Закона о порезу на непокретности (од 250 еура дo 2.000 еура).

Такође, овом приликом апелујемо на све обвезнике пореза на непокретности, да измире све доспјеле обавезе, како би избјегли примјену непопуларних мјера, принудне наплате из новчаних средстава обвезника, хипотекарног обезбјеђења или покретање поступка намирења обавезе кроз продају непокретности обвезника.

ПОРЕСКА ПРИЈАВА