ЦРНА ГОРА

Скупштина општине Беране

Служба Скупштине

Број: 02- 030-118

Беране, 28. март 2019. године,

Пета  сједницa Скупштине општине Беране, која је била сазвана за  25. фебруар 2019. године, одржаће се у уторак, 02. априла 2019.  године, са почетком у 10,00 часова.

 

Предлог за допуну Дневног реда:

 

Предлог Одлуке о проглашењу бизнис зоне “Рудеш“;

 

 

Извјестилац: менаџер Општине Беране

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Новица  Обрадовић, с.р.