CRNA GORA
OPŠTINA BERANE
Sekretarijat za komunalno-stambene poslove,
saobraćaj i zaštitu životne sredine
broj: 16-352-326/1
Berane, 26.07.2019.godine

 

Na osnovu člana 26. Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima („Sl.list CG-opštinski propisi“ br.41/09 i 22/19), Sekretarijat za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane, daje

 

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se učesnici u saobraćaju, da će se zbog radova na asfaltiranju (zamjena habajućeg sloja) u dijelu ulice Dušana Vujoševića – od kružnog toka prema ulici Beransko-andrijevačkog bataljona pa sve do zgrade JU „Polimski muzej“, doći do potpune obustave saobraćaja.

Potpuna obustava saobraćaja u navedenoj ulici, trajaće naredna 3 (tri) dana, odnosno u periodu od 27.07. do 29.07.2019.godine, u vremenskom intervalu od 7 do 17 časova.

Molimo učesnike u saobraćaju da imaju razumijevanja i da se ponašaju u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom.

Ukoliko dođe do odlaganja radova usled nepovoljnih vremenskih uslova, javnost će biti blagovremeno obaviještena.

VD SEKRETAR
Miloš Kastratović