ЦРНА ГОРА

Скупштина општине Беране

Тел:051/235-319

predsjednikso@berane.co.me

skupstina@berane.co.me

ул. 4 Црногорске бригаде бр.1

Беране, 02. новембар 2022. године

 

НЕВЛАДИНИМ  ОРГАНИЗАЦИЈАМА

И

МЈЕСНИМ  ЗАЈЕДНИЦАМА

 

Обавјештавамо Вас да је у припреми израда Програма рада Скупштине за 2023. годину, а  у складу са чланом 158  Пословника СО-е Беране (“Сл. лист ЦГ- Општински прописи“ бр. 22/19) којим је  прописано: “да Скупштина прибавља предлоге и мишљења о питањима која треба уврстити у Програм рада од Предсједника општине, одборника, радних тијела, одборничких клубова, јавних служби, мјесних заједница и невладиних организација“.

Молимо Вас, да предлоге и мишљења о питањима која треба уврстити  у  Програм  рада,  доставите Служби  Скупштине  до 20. новембра 2022. године.

 

                                                                СЛУЖБА  СКУПШТИНЕ