ЦРНА ГОРА

Скупштина општине Беране

Служба Скупштине

Број: 02- 030- 142

Беране, 24.04.2017. године,

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Наставак XV сједнице Скупштине општине Беране, сазване за 05. април, 2017. године, одржаће се у петак, 28. 04. 2017. године, са почетком у 11,00 часова.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Горан Киковић, с.р.