Poštovani građani,

Počela je izrada detaljnog urbanističkog plana za zonu  u kojoj Vi živite, DUP-a „Groblje“.

Molimo Vas da se uključite

Potrebne priloge možete preuzeti OVDJE