На основу члана 20 Закона о процјени утицаја на животну средину (“Службени лист ЦГ”, број 75/18) Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине општине Беране

 ОБАВЈЕШТАВА

заинтересовану јавност

 да је носилац пројекта ДОО “Никола” из Берана, поднио захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за пројекат “Привремени монтажни објекат –хангар у којем ће се обављати дјелатност производње пелета од дрвне биомасе и резање и обрада дрвета”, чија се реализација планира на катастарским парцелама број 228/34, 228/35, 228/39, 228/40, 228/57, 228/60 и 228/70 КО Доња Ржаница, у захвату  ПУП-а Беране, општина Беране.

 У вези са наведеним позивамо заинтересовану јавност да изврши увид у достављену документацију у просторијама Секретаријата за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине  општине Беране, ул. ИВ Црногорске бр.1, радним данима од 12 до 14 часова, као и на wеб страници Општине Беране, www.беране.ме .

Рок за јавни увид и достављање примједби и мишљења у писаној форми, на адресу Секретаријата (ул. ИВ Црногорске бр 1) или електронском поштом: стамбено@беране.цо.ме, је 09.05.2022.године. Јавна трибина о предметном Елаборату ће се одржати у малој сали општине Беране   22.04.2022 године са почетком у 12 часова. 

Прилог: Елаборат