CRNA GORA

OPŠTINA BERANE

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove,

saobraćaj i zaštitu životne sredine

Broj: 16-352-176/10

Berane, 23.07.2019. godine,

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Obavještavaju se građani Berana, da će se u sklopu akcije sprovođenje mjera dezinsekcije na teritoriji Opštine Berane, izvršiti zaprašivanje komaraca u četvrtak 25.07.2019. godine, u kasnim večernjim satima.

 

Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice, kako bi se izbjegle neželjene posledice zaprašivanja na pčelinja društva.

 

U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena.

 

 

 

                                                                                        VD SEKRETAR

                                                                                                         Miloš Kastratović