OPŠTINA BERANE
Sekretarijat za poljoprivredu,turizam, vodoprivredu i zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA
zainteresovanu javnost

da je investitor “Elittemontenegro“ d.o.o. Berane, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje “Ugostiteljskog objekta – kampa”, čija se realizacija planira na katastarskim parcela broj 355, 356 i 357 KO Buče I, opština Berane.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu životne sredine opštine Berane, ul. Polimska br.66, radnim danima od 12 do 14 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Sekretarijata, je 01.02.2016.godine.

Berane, 27.01.2016.godine