ЦРНА ГОРА

Скупштина општине Беране

Служба Скупштине

Број: 02-030-567/1

Беране,  28.11.2016. године,

О б а в ј е ш т е њ е

 Сједница Скупштине општине Беране, сазвана за 06. децембар 2016. године,  о д л а ж е  се  за  08. децембар 2016. године, са почетком у 10,00 часова.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

                                                          Горан  Киковић,с.р.