Pozivamo nevladina udruženja koja svoju djelatnost ostvaruju na teritoriji Opštine Berane da prisustvuju sastanku koji organizuje Sekretarijat za sport, kulturu, mlade i saradnju sa NVO u saradnji sa Savjetnikom za  saradnju sa međunarodnim organizacijama , g-dinom   Nebojšom Babovićem .

Sastanak sa  predstavnicima nevladinih udruženja će se  održati u četvrtak  14.05.2015. godine  u 11 i 30 časova u Maloj Sali skupštine opštine Berane.

Cilj sastanka je informisanje lokalnih nevladinih udruženja o sistemu i metodologiji korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija za ostvarivanje ciljeva udruženja, kao i predstavljanje  programa  i tehnoloških rješenja koje nudi Microsoft kroz besplatan  program

Softvare donation program“ .

 Takođe, biće održano predavanje  na temu : „ Učešće NVO na društvenim mrežama“

Predavač :  Nebojša Babović, savjetnik za saradnju sa međunarodnim organizacijama  u službi Menadžera.

Očekujemo vaše prisustvo !