CRNA GORA

Skupština opštine Berane

Služba Skupštine

Broj: 02-030-567/3

Berane,  06.12.2016. godine,

 

 

O b a v j e š t e nj e

 

 

Odlaže se XIV sjednica Skupštine opštine Berane.

Termin  održavanja  sjednice  biće  naknadno određen.

 

 

 

 

 

                                                PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

                                                          Goran  Kiković,s.r.