Agencija za izgradnju i razvoj je u periodu 1.-4. marta izvodila sledeće radove:

– Sanacija na putnom pravcu Štitare-  Rujište,
– Izvođenje instalacije na objektu za hlorisanje vode u mjesnoj zajednici Vinicka.