Agencija za izgradnju i razvoj Berana je u periodu od 30.05. – 03.06.2016. godine izvodila sledeće radove:

– Postavljanje horizontalne signalizacije za potrebe Parking servisa,

– Nasipanje sportskih terena kod škole u MZ Polica, zaseok Babino,

– Isijecanje oštećenja na asfaltu i asfaltiranje u ulicama u gradskoj zoni,

– Izrada potpornog zida u Jasikovačkoj ulici, naselje Hareme,

– Isijecanje oštećenja na asfaltu i asfaltiranje u ulicama u prigradskom području,

– Izrada ograde kod pomoćnih sportskih terena,

– Sanacija udarnih rupa u gradskoj zoni.

Ovi  radovi se izvode mahanizacijom Opštine Berane.