Agencija za izgradnju i razvoj Berana je u periodu od 18.05. – 19.05.2016. godine izvodila sledeće radove:

– Početak sanacije udarnih rupa na asfaltu u gradskoj zoni,

– Postavljanje stubića pored zgrade Opštine,

– Sanacija i asfaltiranje udarnih rupa u gradskim ulicama.

Ovi  radovi se izvode mahanizacijom Opštine Berane.