Agencija za izgradnju i razvoj Berana je u periodu od 09.05. – 13.05.2016. godine izvodila sledeće radove:

– Nasipanje puta u MZ Buče (Banjevac),

– Izrada tribina na sportskim terenima pored balon sale,

– Isijecanje oštećenja na asfaltu za sanaciju rupa u gradskoj zoni,

– Postavljanje saobraćajnih znakova,

– Izrada horizontalne signalizacije,

– Isijecanje oštećenja na asfaltu za sanaciju rupa u MZ Hareme,

– Ravnjanje terena za stadion u MZ Pešca kod Doma,

– Postavljanje znakova u mjesnim zajednicama Dapsiće i Beranselo.

Ovi  radovi se izvode mahanizacijom Opštine Berane.