U periodu od 10. do 14. decembra 2018. godine Agencija za izgradnju i razvoj izvodila je sledeće radove:

– Postavljanje ulične rasvjete na kružnom toku kod gradskog mosta;

– Čišćenje odrona na putnom pravcu Berane – Lubnice;

– Čišćenje snijega sa lokalnih putnih pravaca i gradskih ulica;

– Redovno održavanje.

Ovi radovi se izvode mehanizacijom Opštine Berane.