U periodu od 19. do 23. novembra 2018. godine, Agencija za izgradnju i razvoj izvodila je sledeće radove:

– Priprema podloge za izradu trotoara u ulici Miljana Tomičića;

– Izrada upojnog bunara na parkingu u ulici Svetog Save;

– Priprema parkinga za asfaltiranje iza Centra za kulturu;

– Postavljanje ulične rasvjete u dijelu obilaznice u blizini gradskog mosta.

Ovi radovi se izvode mehanizacijom Opštine Berane.