U periodu od 22. do 26. oktobra 2018. godine, Agencija za izgradnju i razvoj izvodila je sledeće radove:

– Pripremni radovi za izradu trotoara u dužini od 250 metara kod AMS-a u mjesnoj zajednici Beranselo;

– Pripreme za asfraltiranje platoa predviđenog za stočnu pijacu;

– Radovi na postavljanju led svjetiljki za novu liniju rasvjete u mjesnoj zajedniciu Dapsiće;

– Montiranje reflektora na fasadi novog diskonta „Laković“ u ulici Dušana Vujoševića;

– Nasipanje puta u mjesnoj zajednici Zagorje;

– Redovno održavanje ulične rasvjete.

Ovi radovi se izvode mehanizacijom Opštine Berane.