Agencija za izgradnju i razvoj Berana je u periodu od 18.04. – 22.04.2016. godine izvodila sledeće radove:

– Postavljanje vertikalne signalizacije za potrebe parking servisa,

– Sanacija pristupnog puta prema deponiji,

– Izgradnja tribina na košarkaškom terenu u neposrednoj blizini fudbalskog stadiona,

– Nasipanje poletišta na Jejevici za potrebe takmičenja u paraglajdingu,

– Priprema tampona za izradu sportskog terena u mjesnoj zajednici Polica, zaseok Babino,

– Izgradnja potpornog zida u mjesnoj zajednici Buče,

– Postavljanje ležećih policajaca na gradskim saobraćajnicama,

– Isijecanje oštećenja na asfaltu za sanaciju rupa u gradskoj zoni.

Ovi  radovi se izvode mahanizacijom Opštine Berane.