Agencija za izgradnju i razvoj Berana je u periodu od 11.04. – 15.04.2016. godine izvodila sledeće radove:

– Nasipanje puta u Rujištima (MZ Bubanje),

– Izrada horizontalne signalizacije na gradskim ulicama.

Ovi  radovi se izvode mahanizacijom Opštine Berane.