U periodu od 12.12. do 16.12.2016. godine Agencija za izgradnju i razvoj izvodila je sledeće radove:

– Ukrašavanje grada, postavljanje dekorativne rasvjete u centralnom dijelu grada, u saradnji sa Turističkom organizacijom Berane;

– Radovi na vodovodu Polica, završni radovi VI faze;

– Završna faza radova na vodovodu u Kaludri;

– Redovno održavanje.

Svi radovi se izvode mehanizacijom Agencije za izgradnju i razvoj.