Agencija za izgradnju i razvoj Berana je u periodu od 11.03. – 18.03.2016. godine izvodila sledeće radove:

– Izvršeno čišćenje odrona na lokalnom putu Lubnice – Kurikuće,

– Nastavljena sanacija puta na putnom pravcu Štitare – Rujište.

Ovi  radovi se izvode mahanizacijom Opštine Berane i mehanizacijom privatnika angažovanih po ugovoru.