– Sanacija makadamskih puteva u MZ Gornje Zaostro;

– Izrada mosta na Manastirskom vrelu;

– Sanacija udarnih rupa u MZ Polica;

– Izrada propusta na lokalnom putu u MZ Dapsiće;

– Sanacija makadamskih puteva u MZ Petnjik;

– Betoniranje platoa u ulici VII Crnogorske brigade iza gradske apoteke i iza Niže muzičke škole;

– nastavak radova na postavljanju devetnaest led – svetiljki u MZ Polica, zaseok Mašte;

– Priključenje bilborda na javnu rasvjetu kod mosta na Rudešu;

– Postavljanje kabla za uličnu rasvejetu u MZ Polica, zaseok Mašte.

Svi radovi  izvode se mehanizacijom Agencije za izgradnju i razvoj.