– Sanacija makadamskih puteva u MZ Gornje Zaostro;

– Izrada šahti za atmosfersku kanalizaciju u MZ Donje Luge;

– Rešavanje slivnika za atmosfersku kanalizaciju u MZ Donje Luge.

Svi radovi  izvode se mehanizacijom Agencije za izgradnju i razvoj.