– Санација макадамских путева у МЗ Горње Заостро;

– Израда шахти за атмосферску канализацију у МЗ Доње Луге;

– Решавање сливника за атмосферску канализацију у МЗ Доње Луге.

Сви радови  изводе се механизацијом Агенције за изградњу и развој.