U periodu od 22.08. do 26.08.2016. godine Agencija za izgradnju i razvoj izvodila je sledeće radove:

– Sanacija makadamskog puta u MZ Bubanje;

– Izrada potpornog zida u MZ Vinicka;

– Priprema za asfaltiranje dijela ulice VIII Crnogorske (MZ Park);

– Izrada rezervoara za vodu u Skakavcu – faza 3;

– Sanacija putnog pravca Kaludra Bubanjska – Rujišta.

Svi radovi se izvode  mehanizacijom Agencije za izgradnju i razvoj.