– Израда ограде на спортским теренима код балон сале,

– Исијецање асфалтног застора за санацију ударних рупа у приградској зони.

Ови  радови се изводе маханизацијом Општине Беране.