CRNA GORA
Skupština opštine Berane
Služba Skupštine
Broj: 02- 030- 251
Berane,
04.06.2018. godine,

Poštovani,

U vezi sa članom 90 Poslovnika Skupštine opštine, obavještavamo Vas da će se u četvrtak, 07. 06. 2018. godine, sa početkom u 10,30 časova, nastaviti sa radom Prve redovne sjednice.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

Novica Obradović, s.r.