U okviru kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, održaće se okrugli sto posvećen prevenciji i zaštiti od rodno – zasnovanog nasilja nad ženama.

Aktivnost je planirana za 6. decembar 2018. godine, sa početkom u 12:00 sati, u maloj sali Opštine Berane.

Uvodno obraćanje:

Dragoslav Šćekić, predsjednik opštine Berane;
Danijela Marković, sekretarka Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti
– Predstavnik/ca Savjeta za rodnu ravnopravnost – Skupštinsko tijelo
– Predstavnik/ca Osnovnog suda u Beranama
– Predstavnik/ca Osnovnog tužilaštva u Beranama
– Predstavnik/ca Centra za socijalni rad za Berane, Andrijevicu i Petnjicu
– Predstavnik/ca Multidisciplinarnog tima protiv nasilja
– Predstavnik/ca Suda za prekršaje –Područno odeljenje Berane
– Odbornici/ce lokalnog parlamenta
– Službenici/ce i namještenici/ce Opštine Berane
– Predstavnici/e elektronskih i pisanih medija
– Lokalni javni emiter Radio Berane – Berane

Panel:

– Predstavljanje rezultata istraživanja i multidisciplinarni odgovor na nasilje