Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće

JAVNU RASPRAVU
O NACRTU ZAKONA O UPRAVLJANJU KOMUNALNIM OTPADNIM VODAMA

PROGRAM RASPRAVE:
1. Javna rasprava trajaće do 24. juna 2016. godine.
2. Javna rasprava se organizuje:

– postavljanjem na internet stranici Nacrta zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama Ministarstva održivog razvoja i turizma http://www.mrt.gov.me/rubrike/javna_rasprava,
– postavljanjem Nacrta zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama na portal e-Uprave https://www.euprava.me/eparticipacija/lista-javnih-rasprava,
– postavljanjem Nacrta zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama na internet stranici Arhus centra www.arhuscg.me,
– u formi tribine koja će biti održana, 25. maja 2016. godine u velikoj sali u zgradi Opštine Berane, sa početkom u 11:00 časova.

3. Pozivaju se građani, stručne i naučne institucije, državni organi, strukovna udruženja, nevladine organizacije, mediji i druge zainteresovane organizacije i zajednice da se uključe u javnu raspravu i daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na tekst Nacrta zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama.
4. Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti u pisanoj ili elektronskoj formi do 24. juna tekuće godine Ministarstvu održivog razvoja i turizma na sledeći način:

– na e-mail adresu Ministarstva održivog razvoja i turizma javna.rasprava@mrt.gov.me
– na portalu E-Uprave ili
– preko arhive Ministarstva na adresu:

Ministarstvo održivog razvoja i turizma
IV Proleterske 19, 81000 Podgorica
(sa naznakom “Javna rasprava – Nacrt zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama “).

Kontakt osoba za koordinaciju konsultacija je:

Snežana Didanović, snezana.didanovic@mrt.gov.me
Tel: +382 20 446 343 Faks: +382 20 446 215