Министарство одрживог развоја и туризма, у складу са Уредбом о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (“Службени лист Црне Горе”, број 12/12) обавјештава заинтересовану јавност да покреће

ЈАВНУ РАСПРАВУ
О НАЦРТУ ЗАКОНА О УПРАВЉАЊУ КОМУНАЛНИМ ОТПАДНИМ ВОДАМА

ПРОГРАМ РАСПРАВЕ:
1. Јавна расправа трајаће до 24. јуна 2016. године.
2. Јавна расправа се организује:

– постављањем на интернет страници Нацрта закона о управљању комуналним отпадним водама Министарства одрживог развоја и туризма http://www.mrt.gov.me/rubrike/javna_rasprava,
– постављањем Нацрта закона о управљању комуналним отпадним водама на портал е-Управе https://www.euprava.me/eparticipacija/lista-javnih-rasprava,
– постављањем Нацрта закона о управљању комуналним отпадним водама на интернет страници Архус центра www.arhuscg.me,
– у форми трибине која ће бити одржана, 25. маја 2016. године у великој сали у згради Општине Беране, са почетком у 11:00 часова.

3. Позивају се грађани, стручне и научне институције, државни органи, струковна удружења, невладине организације, медији и друге заинтересоване организације и заједнице да се укључе у јавну расправу и дају своје приједлоге, примједбе и сугестије на текст Нацрта закона о управљању комуналним отпадним водама.
4. Заинтересовани субјекти могу своје коментаре, мишљења, примједбе и сугестије доставити у писаној или електронској форми до 24. јуна текуће године Министарству одрживог развоја и туризма на следећи начин:

– на е-маил адресу Министарства одрживог развоја и туризма javna.rasprava@mrt.gov.me
– на порталу Е-Управе или
– преко архиве Министарства на адресу:

Министарство одрживог развоја и туризма
ИВ Пролетерске 19, 81000 Подгорица
(са назнаком “Јавна расправа – Нацрт закона о управљању комуналним отпадним водама “).

Контакт особа за координацију консултација је:

Снежана Дидановић, snezana.didanovic@mrt.gov.me
Тел: +382 20 446 343 Факс: +382 20 446 215