Opština Berane planira relizaciju akcije čišćenja nekoliko lokacija u gradu, 20. maja 2016. godine, sa početkom u 11 časova, a povodom obilježavanja 21. maja – Dana nezavisnosti Crne Gore, u partnerstvu sa svim zainteresovanim stranama, organizacijama, ali i građanima. Na ovaj želimo da ukažemo na ustavnu odrednicu da je Crna Gora ekološka država i damo konkretan doprinos očuvanju naše životne sredine kao osnovnom preduslovu za zdrav život svih građana
Ovim putem pozivamo sve građane, sportske klubove, NVO i druge subjekte da nam se pridrućže u akciji „Očistimo svoje“

Organizovani polazak na lokacije predviđene za čišćenje je u petak 20. maja u 11 časova ispred zgrade Opštine Berane