Sekretarijat za sport, kulturu, mlade i saradnju sa NVO obavještava sportske subjekte sa teritorije opštine Berane da je objavljen nacionalni konkurs za dodjelu sredstava sportskim subjektima Uprave za mlade i sport. Konkurs je otvoren do 11.februara 2016. godine.

Informacije o konkursu, kao i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti sa sajta Uprave za mlade i sport:

Konkurs za sportske subjekte za 2016. godinu